Miljö

För oss är miljö och klimatet väldigt viktigt och vi arbetar i största utsträckning med miljövänliga metoder.
Exempelvis använder vi eldrivna motorsågar så långt det är möjligt och för de tillfällen elsågen inte räcker till använder vi moderna motorsågar som vi tankar med en akrylatbensin som är betydligt snällare mot både miljö och användare än konventionell bensin.