Länkar

Idag ger många trädarbeten på villatomt rätt till RUT-avdrag. Här hittar du mer information om arbete som du vill ha utfört uppfyller kraven.
Information från Skatteverket om RUT-avdrag.

En del kommuner har krav på att du som har tomt inom detaljplanerat område söker ett så kallat marklov innan du får fälla träd.
Regler om marklov hittar du här eller hos Miljö & Bygg i din kommun.